Ł Y Ż W I A R S T W O    SZYBKIE

Rozmiar: 66671 bajtów Rozmiar: 6270 bajtów
Dywagacje na temat łyżwiarstwa szybkiego w Polsce

 • Baza
  Do dsypozycji trenujący mają 3 pełnowymiarowe 400m tory sztucznie mrożone odkryte, jeden niepełnowymiarowy 250m i 2 naturalne. Zwykli nietrenujący nie mogą ślizgać się na długich łyżwach na ślizgawkach publicznych. Poza treningami zawodników nie są organizowane ślizgawki dla miłośników długich łyżew.
 • Lód
  Przygotowanie lodu czasami jest gorsze na zawodach niż treningach. Po ślizgawkach wieczornych stan lodu na treningach bywa taki, jak na jesiennym kartoflisku. Zdarza się, że w lodzie są powietrzne bąble, dziury, podłużne lub poprzeczne szczeliny, przez co zdarzają się rózne wypadki, kończące się nawet złamaniami. Są pasma dobrego i złego lodu. Na jednych zawodach na jednym rozgrywanym dystansie, w ciagu kilkunastu minut zawodnicy często startują w diametralnie różnych warunkach. Jedni bez wiatru lub z wiatrem w plecy, w słońcu i na czystym i gładkim lodzie a drudzy pod wiatr, w deszczu lub zadymce śnieżnej, na kilkucentymetrowej warstwie śniegu lub w kałużach. Dlatego potrzebne są hale kryte, aby starujący w zawodach mieli jednakowe warunki startu i równe szanse na uzyskanie dobrych wyników.
 • Dostępność sprzętu
  Bezpośrednio sprzęt jest dostępny tylko w klubach, pośrednio przez internet w firmach zagranicznych i jednej polskiej - buty Prus. Nie ma w Polsce wypożyczalni długich łyżew na takich zasadach jak łyżew krótkich. W sklepach sportowych, nawet tych mega, nie sprzedaje się łyżew do jazdy szybkiej. Zaprzesatano tej sprzedaży jakieś 20 lat temu. Sklepiki łyżwiarskie istnieją przy niektórych obiektach, ale do jazdy szybkiej oferują tylko sznurówki i małe kamienie do ściągania gradu.
 • Trenerzy
  W każdym klubie jest wystarczająca ilość trenerów, bo klubów jest mało. Trenerzy są słabo opłacani, gorzej niż ich koledzy z innych dyscyplin, a dużo gorzej niż w Holandii czy Norwegii. Zawodnicy perspektywiczni mają po kilku trenerów. Zaś mniej utalentowani mają jednego instruktora na kilkunastu czy kilkudziesięciu.
 • Zawodnicy
  Zawodników światowego formatu jest zaledwie kilku. Liderem jest Paweł Zygmunt, tuż za nim Witold Mazur i Katarzyna Wójcicka.Dwóch kadrowiczów jest także w kadrze Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich - Witold Mazur i Sławomir Chmura. Trenujących zawodników jest tylu w całej Polsce, ilu w jednym holendesrkim klubie, tj. 400-1000, zależy jak liczyć. Najwięcej jest początkujących. Najmniej seniorów, jeszcze mniej weteranów. Zawodnicy kończą trenowanie wyczynowe bardzo wcześnie, już w wieku juniorskim. Do seniorów dochodzą pojedyncze osoby. Powodów jest wiele. W skali kilkudziesięciu lat, liczba trenujących w Polsce stopniowo maleje. Głownie z powodu braku perspektyw rozwoju. O ile na ślizgawkach publicznych w soboty i niedziele są tłumy, o tyle na treningach jest kilka, kilkanaście, a gdy zjedzie się kilka klubów - kilkadziesiąr osób. Pory treningów nie są ustawione pod zawodników, tylko pod ślizgawki. Ślizgawki mają priorytet przed treningami i zawodami. Dlatego młodzież trenująca musi gnać na trening prosto ze szkoł, bez obiadu i odpoczynku w domu. Z powodu narastającej w Polsce biedy, rodziców coraz trudniej stać na opłacanie składek klubowych, sprzętu dla dzieci i wyjazdów na obozy. W szkołach trenująca młodzież jest gorzej oceniana od nietrenującej i przez to ma gorsze perspektywy na przyszłość. Potrzebna jest zmiana mentalności nauczycieli i rodziców wobec trenującej ten sport młodzieży, nastawienie na zachęcanie do trenowania, a nie zniechęcanie.
 • Kluby
  Kluby są skupione wokół torów, w sumie ok. 20 klubów. W skali kilkudziesięciu lat, liczba sekcji łyżwiarstwa szybkiego w polskich klubach sportowych stopniowo maleje. Głównie z powodu ocieplenia się klimatu. Gdy były długie i mroźne zimy, klubów było dużo. Brak pieniędzy na obiekty kryte i sztucznie mrożone wynika z braku wiedzy i rozeznania w terenie co do opłacalności utrzymywania obiektów. Przy dobrej organizacji, jeden kryty tor łyżwiarski może zarobić na utrzymanie kilku krytych basenów. Nie ma w Polsce klubów zawodowych łyżwiarstwa szybkiego, co znacznie obniża prestiż dyscypliny jako takiej. Na razie najlepsi reprezentanci Polski mogą liczyć na kontrakty jedynie w klubach zagranicznych.
 • Literatura
  W księgarniach i kioskach naszgo kraju brak jest jakiejkolwiek polskijęzycznej literatury na temat łyżwiarstwa szybkiego.
 • Czasopisma
  Nie ma w Polsce czasopism poświęconych łyżwiarstwu szybkiemu. Jedyne materiały dostępne są w internecie
 • Internet
  Jest kilka polskich stron www na temat łyżwiarstwa szybkiego, najwięcej jest stron zagranicznych. Polecam stronę z linkami
 • Sponsorzy
  Liczba sponsorów jest niewielka i systematycznie maleje. Brak jest profesjonalnych działań promujących ten sport w polskich warunkach. Może przyszli absolwenci uczelni wychowania fizycznego i marketingu z rodowodem łyżwiarskim, poprawią ten stan. Instytucje państwowe w ostatnich latach systematycznie zmniejszają dotacje na sport, średnio w skali 30 procent rocznie.
 • Imprezy
  Zawody rozgrywane są przez cały sezon zimowy, na istniejących kilku obiektach. Jednak nie są dobrze a często w ogóle reklamowane podczas gdy na zawody w Holandii bilety są sprzedawane z rocznym wyprzedzeniem i to w ilościach od kilku tysięcy do 20 tysięcy. Sposób przeprowadzania zawodów jest taki, że jedynymi kibicami są pojedynczy członkowie rodzin i bliscy przyjaciele startujących. Więcej jest sędziów niż kibiców. Sposób komentowania i sędziowania jest taki, że kibice niechętnie przychodzą na zawody. Zupełnie odwrotnie niż w Holandii czy Norwegii. Gdy zawody rangi międzynarodowej rozgrywane są w polsce, to kibice polscy stanowią 5 do 10 procent wszystkich kibiców. Zawodnikom grozi się dyskwalifikacją za to, że ktoś lub oni sami sobie nawzajem kibicują. W Holandii nie do pomyślenia. W trakcie zawodów częste są zmiany porządku rozgrywania, długości dystansów, listy startujących. Po skończonych zawodach kartki z wynikami natychmiast znikają z tablic ogłoszeń. Na stronach internetowych tylko nieliczne zawody są opatrzone uzyskanymi wynikami zaraz po zawodach. Wiele zawodów w ogóle nie.
 • Prasa
  Prasa nie jst sama zainteresowana zawodami łyżwiarskimi, a organizarorzy nie informują prasy. Skutek jest taki, że tylko z Mistrzostw Polski i niektórych zawodów znajdują się informacje w prasie krajowej i lokalnej. Jednak są one bardzo zdwakowe, nie ma pełnych wyników, a tylko informacje o pierwszym lub 3 pierwszych miejscach w skali całych zawodów, ewentualnie wzmianka o nowym rekordzie Polski. Raz na 4 lata, w okolicy terminu olimpiad, pojawia się dłuższy artykuł na temet zawodnika z szansami na dobry występ.
 • Telewizja
  Ekipy z kamerami zjawiają się głównie na Mistrzostwach Polski, ale nie wiedzą na ogół które biegi są ważne. Filmują biegi nieważne na początku zawodów i potem znikają. Relacje na antenie trwają zaledwie kilka do kilkunastu sekund.Często pokazuje się co innego, a mówi o zupełnie innym biegu, co dezinformuje widzów.
 • Przyszłość
  Są plany zadaszania obiektów i modernizacji istniejących. Ale władze lokalne mają krótką kasę dla tego sportu. W 2003 roku zmodernizowano tor w Tomaszowie Mazowieckim, ale nie obyło się bez poważnych błędów technologicznych. W 2005 roku odbywa się modernizacja toru Stegny w Warszawie, z pesrpektywą przykrycia toru dachem.
 • Znajomość dyscypliny
  W stosunku do innych dyscyplin sportu w Polsce ok. 1-2 %. Powody : prasa, telewizja, zaplecze, sponsorzy.
 • Dlaczego jednak łyżwy?
  Jazda na długich łyżwach daje dużo satysfakcji. Przyjemnie jest pokonywać dystans i przestrzeń po gładkiej tafli, szczególnie gdy gra muzyka. Jest to sport w polskich warunkach elitarny, dostępny tylko w kilku regionach kraju. Poza tym nie wszyscy są w stanie opanować technikę jazdy na długich łyżwach na tyle, żeby dawała dużo satysfakcji.

Rozmiar: 28761 bajtów
Przepraszam za ewentualne błędy i nieścisłości w tej wyliczance. Wynikają one z mojego punktu widzenia spraw i może niepełnej wiedzy. Proszę zainteresowanych o uwagi na mail
Roman Konera

Linki do stron o polskich zawodnikach:


Nowinki
Piotr Nurowski spotkał się z prezesami "zimowych" związków

Zapraszam na:
Forum dyskusyjne
Forum dyskusyjne

i na stronę z
Download
Downloadem


Powrót do strony głównej - Return to main page
Strona pierwsza - Main Page